Prijava uporabnika
Ste pozabili svoje geslo?



Še nimate uporabniškega imena in gesla? Uporabniški profil si boste Ustvarili v postopku nakupa.



      0590 / 45-800   od 8. do 16. ure
 

Splošni pogoji poslovanja

Spodaj navedeni pogoji oziroma členi se nanašajo na vse naše spletne storitve (v nadaljevanju besedila "storitve") in so pogoj poslovanja med podjetjem InfoSplet, informacijske tehnologije, d.o.o. (v nadaljevanju besedila "ponudnik") in njegovimi strankami (v nadaljevanju besedila "naročnik"). Pred uporabo naših storitev se smatra, da naročnik v celoti prebere in se strinja z pogoji uporabe.

1. Spletno gostovanje

1. Za vsebino spletne strani je odgovoren in za njo jamči naročnik.
2. Vsebina ne sme biti v nasprotju z zakoni.
3. Za vsebino, ki je poslana na ali iz strežnika ne odgovarja ponudnik
4. Naročnik se strinja, da zakupljene storitve ne bo uporabljal za vsebino:
- ki je protizakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna.
- vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, trackerji itd...
- vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.
5. Naročnik lahko ureja, ustvarja in briše le svoje vsebine. Vdor v druge račune se beleži in je kazniv.
6. Vsak paket gostovanja je namenjen le eni osebi oziroma podjetju. En račun storitev ni možno uporabljati za več oseb oziroma podjetij brez predhodnega dogovora.
7. Nadaljna prodaja paketov gostovanja ali katerih storitev, ki jih ponuja ponudnik je prepovedana.
8. Naročnik se strinja, da na spletni strežnik ne bo nameščal programov, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti (prevelika poraba procesorja in spomina).
- Pridružujemo si pravico, da programe, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti odstranimo.
9. Naročnik se strinja, da svoj paket gostovanja ne bo uporabljal za spletne strani z previsokim številom unikatnih obiskov, saj bi s tem obremenili druge uporabnike strežnika. Ponudnik si pridružuje pravico, da bo strani ali podstrani, ki zaradi preveliko števila obiska onemogočajo normalno delovanje ostalih strani onemogočil ali preprečil. V tem primeru naročnik ni upravičen do povračila plačanih storitev.
10. Naročnik je dolžan svoje podatke o storitvah, kot so geslo in ostali zaupni podatki varovati ter ponudnika v primeru suma nepooblaščenega posega v naročnikov račun nemudoma obvestiti. Prav tako je naročnik dolžan obvestiti ponudnika o kraji ali izgubi podatkov ter vseh ostalih varnostnih informacijah.
11. Naročnik se strinja, da ob izvajanju cronjob(s) ne bo le-te izvajal prepogosto.
12. Ponudnik se trudi, da je strežnik varen in posodobljen vendar ne odgovarja za nepooblaščene posege, hekerske napade ali ostalo škodo, ki bi lahko nastala na strežniku.
13. Pridružujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila odstranimo kakršnokoli vsebino, ki jo smatramo, da je v nasprotju s pogoji poslovanja.

2. VPS Gostovanje

1. Za vsebino spletne strani in vsebino na spletnem strežniku je odgovoren in za njo jamči naročnik.
2. Vsebina ne sme biti v nasprotju z zakoni.
3. Za vsebino, ki je poslana na ali iz strežnika ne odgovarja ponudnik
4. Naročnik se strinja, da zakupljene storitve ne bo uporabljal za vsebino:
- ki je protizakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna.
- vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, torrenti (trackerji so dovoljeni na standard in deluxe paketih) itd...
- vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.
5. Naročnik lahko ureja, ustvarja in briše le svoje vsebine. Vdor v druge račune oziroma VPS pakete se beleži in je kazniv.
6. Ponudnik naročniku omogoča uporabo strežnika. Ponudnik se obvezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za delovanje strežnika in storitev, da bo strežnik vzdrževal in po potrebi nadgrajeval strojno opremo. Zaradi same narave storitve in narave interneta, ponudnik ne more zagotavljati, da bo storitev vedno dostopna. 7. Vsak VPS paket je namenjen le eni osebi oziroma podjetju. En račun storitev ni možno uporabljati za več oseb oziroma podjetij brez predhodnega dogovora.
8. Nadaljna prodaja paketov gostovanja ali katerih storitev, ki jih ponuja ponudnik je prepovedana brez predhosnega dogovora.
9. Ponudnik si pridružuje pravico, da odstrani programe, ki bi lahko škodovali strežniku.
10. Naročnik je dolžan svoje podatke o storitvah, kot so geslo in ostali zaupni podatki varovati ter ponudnika v primeru suma nepooblaščenega posega v naročnikov račun nemudoma obvestiti. Prav tako je naročnik dolžan obvestiti ponudnika o kraji ali izgubi podatkov ter vseh ostalih varnostnih informacijah.
11. Ponudnik se trudi, da je strežnik varen in posodobljen vendar ne odgovarja za nepooblaščene posege, hekerske napade ali ostalo škodo, ki bi lahko nastala na strežniku.
12. Ob naročilu WHM/cPanel VPS gostovanja se pomudnik zavezuje, da bo skrbel za aktivno cPanel licenco naročnika. 13. Pridružujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila odstranimo kakršnokoli vsebino, ki jo smatramo, da je v nasprotju s pogoji poslovanja.
14. Omejitev pošiljanja e-poštnih sporočil je 100 sporočil/h za nove naročnike. Omejitev se lahko dvigne na prošnjo naročnika, pridržujemo si pravico zavrniti prošnjo.

3. E-pošta

1. Ponudnik ne odgovarja za neprejete e-pošte ali napake e-poštnega strežnika.
2. Naročnik se strinja, da ne bo pošiljal prekomerno število e-poštnih sporočil.
3. Naročnik se strinja, da ne bo pošiljal naključne pošte oziroma spam-a preko našega strežnika.
- Naročnik, ki prekrši to točko je lahko subjekt kazenske ovadbe.

4. Plačila

1. Uporaba naših storitev je plačljiva. Za uporabo storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje zakupa.
2. Plačila gostovanja se izvajajo enomesečeno, četrletno, polletno ali enoletno. Po preteku plačljivega obdobja je potrebno ponovno predplačilo za določen čas.
3. Vsi ceniki storitev so objavljeni na spletni strani ponudnika. Ponudnik si pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni ceno ali lastnosti svojih storitev, pri tem se cena zakupljenih storitev za zakupljeno obdobje ne spremeni.
4. Naročnik bo pred uporabo zakupljenih storitev le te plačal do datuma navedenega na predračunu.
5. Vse cene so v EUR in vključujejo 22% DDV. Smo zavezanci za DDV, ID za DDV: SI19782837.
6. Vsa plačila morajo biti v EUR.
7. Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.
8. Če pride do napačnega zneska, se naročnik in ponudnik o tem obvestita in popravita nastalo škodo sporazumno.
9. Pridržujemo si pravico, da v roku 3-5 dni po poteku zakupljenih storitev le te začasno ukinemo, če ne prejmemo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev plačana.
10. Pridržujemo si pravico, da 14 dni po poteku zakupljenih storitev le te trajno ukinemo in popolnoma odstranimo s strežnika brez dodatnega opozorila, če ne prejmemo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev plačana.
11. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni epoštni naslov. Storitve bodo aktivirane po prejemu nakazila oziroma po prejetju potrdila o uspešno izvedenem nakazilu.

5. Prekinitev storitev

1. Ponudnik si pridružuje pravico, da ob kršitvi katerekoli točke ukine gostovanje in odstrani vse podatke s strežnika brez predhodnega obvestila in povračila denarja.
2. Ponudnik si pridružuje pravico, da ukini gostovanje če ugotovi, da je naročnik posredoval netočne podatke.
3. Naročnik lahko naše storitve kadarkoli prekliče. Preostalega denarja ponudnik ne vrača, razen če se tako odloči.
4. Če naročnik v določenem obdobju ni poravnal obveznosti ga bo naročnik o tem obvestil na kontaktni epoštni naslov. Sledilo bo ukinjanje storitev.
5. Registracije domen ni mogoče preklicati, ali vrniti denarja, ko je domena že registrirana. Enako velja za SSL certifikate.

6. Registracija, prenos in podaljšanje domene

1. Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za .si domene, ki so objavljeni na strani http://www.arnes.si/domene/dokumenti.html.
2. Naročnik v celoti razume in se strinja s pravili postopka ARDS, ki so objavljeni na strani http://www.arnes.si/domene/ARDS.
3. Naročnik v celoti razume in se strinja s splošnimi pogoji za ostale domene, ki so objavljeni na strani https://www.enom.com/terms/default.asp.
4. Naročnik v celoti razume in se strinja, da lahko naroči prenos domene samo, če je lastnik domene, ima dostop do administrativnega e-poštnega naslova oziroma posedujete EPP avtorizacijski ključ in da je domena vsaj še 10 dni registrirana.
5. Če predračun za podaljšanje domene, ni plačan v roku navedenem na predračunu, domena zapade v karanteno. Z obuditvijo domene iz karantene so lahko povezani dodatni stroški. Za .eu domene, stroški obuditve iz karantene znašajo 70 EUR + DDV.
6. Ponudnik se bo trudil obveščati o poteku domen po svojih najboljših močeh. Naročnik mora kljub temu sam imeti evidenco o poteke svojih domen in obvestiti ponudnika, v kolikor ne prejme obvestila o poteku. Ponudnik ne odgovarja za dodatne stroške, ki utegnejo nastati pri ponovni aktivaciji domene iz karantene oz. iz "domain redemption" stanja, v katerega domene pade po 30 dneh po poteku.

7. Odškodnine in nadomestila

1. Naročnik storitev se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev, ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.
2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.

8. Odgovornosti ponudnika storitev

1. Ponudnik storitev je dolžan za pravilno delovanje vse svojih storitev za katere si bo prizadeval, da bo nudil strokovno in hitro tehnično pomoč svojim naročnikom.
2. Ponudnik si prizadeva, da bo preprečil kakršnekoli nepravilnosti in izpade sistema, vendar klub vsem varnostnim ukrepom tega ne more zagotavljati. Ponudnik storitev ni odgovoren za dobeno škodo, ki bi jo utrpel uporabnik.
3. Naročnik se strinja, da ponudnik ni kriv za nobeno nepravilno uporabo storitev, in, da naročnik ter njegovi partnerji ne bodo odgovorni za morebitno nastalo škodo.
4. Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve delovale 24/7 (24ur na dan, 7 dni na teden) ter, da bodo naše storitve zadovoljile naročnikove potrebe.
5. Ponudnik nudi pomoč svojim naročnikom preko telefona, e-pošte in ostalih metod navedenih na ponudnikovi strani vsak delavnik v obratovalnem času. Ponudnik nudi naročniku brezplačno podporo izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja strežnika, namestitev spletnih strani, uporabo elektronske pošte in ostalih storitev. Pod podporo ne štejemo nasvetov za izdelavo in vsebino strani
6. Naročnik se strinja, da odveže ponudnika, njegove partnerje, uslužbence in poslovodje, vseh odgovornosti, vključno s sodnimi stroški. V primeru sodnega postopka, bo ponudnik mogoče potreboval pisno zagotovilo naročnika, da ga je te odgovornosti rešil. V primeru, da pisnega zagotovila naročnik ne bo priskrbel, se bo to smatralo za kršitev te pogodbe.
7. Naročnik se strinja, da je uporaba vseh ponudnikovih storitev na lastno odgovornost.
8. Ponudnik si pridružuje pravico, da spremeni pogoje uporabe brez dodatnega obvestila. Datum spremembe bo objavljen na dnu tega dokumenta.

9. Zaupnost informacij

1. Osebne podatke, ki nam jih boste zaupali, ne bomo v nobenem primeru posredovali tretjim osebam, ki nimajo neposredne povezave z našim poslovanjem. Razen v primeru zlorab, kriminalnih dejanj in ostalih kršitev zakona.
2. Strinjate se, da vas lahko občasno obveščamo z informacijami, ki so neposredno povezane z našimi storitvami.

10. Varnost

1. Ponudnik svoje storitve redno posodablja in se trudi, da so le te varne, vendar ne zagotavlja popolne varnosti, ki bi lahko nastala ob nepravilni uporabi storitev ali nezaželjenimi vatnostnimi vdori.
2. Ponudnik vsaj enkrat tedensko varnostno arhivira (backup) spletne strani naročnikov. Naročnik je dolžan svoje strani varnostno arhivirati (backup) tudi sam, saj si z tem zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti podatkov. Ponudnik ne zagotavlja, da so vse strani naročnikov varnostno arhivirane.
3. Če naročnik omogoči anonymous FTP lahko povzroči potencialno varnostno luknjo strežnika in bo odgovarjal, če bo zaradi tega prišlo do kakšnih nepravilnosti oziroma napak na strežniku oziroma njegovemu sistemu.
4. Naročniki naj ne izdajajo uporabniških podatkov in gesel pod nobenim pogojem nikomur, razen, če ponudnik zahteva nasprotno, vendar le ponudniku gostovanja.
5. Naročnik se strinja da bo upošteval 4,5 in 8. točko 1. člena.


Ponudnik lahko te pogoje poslovanja nadknadno spremeni in o tem ni dolžan obvestiti svojih naročnikov. Zadnji datum spremembe je objavljen spodaj.
Datum zadnje spremembe: 13.10.2013


StartSSL™ Web-of-Trust Notary
Vaša povezava je šifrirana.
 
Napredna nadzorna plošca

Za vaše gostovanje bo poskrbela napredna nadzorna plošča cPanel, ki vam bo omogočila ustvarjanje email računov, backup, ustvarjanje mysql baz,...

Image Feature

Več o nadzorni plošči cPanel >>

Pa začnimo

Poglejte naše pakete in jih primerjajte med seboj, ali pa nas kontaktirajte in pomagali vam bomo izbrati pravega za vas..

Potrebujete pomoč?

Potrebujete pomoč ali pa nas želite kaj povprašati? kontaktirajte & povprašajte nas